Sản phẩm cho Nhà thầu

ImageVới khách hàng là các cửa hàng bán lẻ, đại lý phân phối, nhà thầu lớn nhỏ, chủ đầu tư các công trình thương mại và công nghiệp, công ty TÔNG HY cung cấp các sản phẩm đa dạng làm hệ sàn - tường - trần - mái như: